[1]
R. Jauwerissa and K. Suega, “Seorang penderita leukemia mieloid kronik dengan komplikasi efusi pleura”, medicina, vol. 47, no. 3, Sep. 2016.