[1]
I. G. A. O. Sri Utari and I. W. Suardana, “Gambaran hasil pemeriksaan audiometri skrining siswa sekolah menengah kejuruan jurusan otomotif di Bali”, medicina, vol. 48, no. 1, pp. 45–48, Jul. 2017.