[1]
Sri Utari, I.G.A.O. and Suardana, I.W. 2017. Gambaran hasil pemeriksaan audiometri skrining siswa sekolah menengah kejuruan jurusan otomotif di Bali. Medicina. 48, 1 (Jul. 2017), 45–48. DOI:https://doi.org/10.15562/medicina.v48i1.24.